پمپ ضد انفجار

پمپ ضد انفجار

پمپ ضد انفجار

Explosion proof pump

پمپ ضد انفجار

جهت جابجایی سیالات قابل اشتعال و خطرناک در سیستم های لوله کشی خطوط نفت و گاز از پمپ ضد انفجار استفاده می شود. پمپ ضد انفجار با تنوع زیاد در زمینه نوع سیال نفتی و  مقدار حجم عبوری ضد انفجار و فشار خروجی و در انواع مختلف در دسترس می باشد.

از مهمترین موارد در انتخاب پمپ ضد انفجار می توان به نوع سیال ، مقدار اشتعال آوربودن سیال ، محیط انفجاری ، حجم خروجی یا دبی بر حسب مترمکعب یا لیتر بر ساعت ، فشار یا هد ، سایز ورودی و خروجی پمپ بر اساس اینچ ، و برند سازنده می توان اشاره نمود.

پمپ ضد انفجار 2

معمولا پمپ های ضد انفجار به همراه الکتروموتورهای ضد انفجار EX کوپله می گردد.

 

انواع پمپ ضد انفجار :

پمپ ضد انفجار api

پمپ ضد انفجار کف کش

پمپ ضد انفجار لجن کش

پمپ ضد انفجار بنزین

پمپ ضد انفجار OH1

پمپ ضد انفجار OH2

پمپ ضد جرقه

 

جهت اطلاع از آخرین قیمت ها و مشاوره در انتخاب پمپ ضد انفجار با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.