پمپ پمپیران

پمپ پمپیران

پمپ پمپیران

Pump Iran pump

 

پمپ پمپیران

جهت جابجایی سیالات در سیستم های انتقال آب از پمپ های پمپیران استفاده می شود. پمپ پمپیران با تنوع زیاد در زمینه مقدار حجم عبوری پمپیران و فشار خروجی و در انواع سه فاز و تک فاز در دسترس می باشد.

از مهمترین موارد در انتخاب پمپ پمپیران می توان به حجم خروجی یا دبی بر حسب مترمکعب یا لیتر بر ساعت ، فشار یا هد که برابر با ارتفاع ستون سیال می باشد (هر ۱۰ متر در افق معادل ۱ متر ارتفاع محاسبه می گردد) ، سایز ورودی و خروجی پمپ بر اساس اینچ ، تکفاز یا سه فاز بودن پمپ  می توان اشاره نمود.

پمپ پمپیران 2

عملکرد پمپ پمپیران به این صورت بوده که با جریان پیداکردن برق در الکتروموتور پروانه پمپ شروع به دوران کرده و با مکش پمپیران به درون خود و چرخش و پرتاب با سرعت آن از طریق خروجی پمپ باعث افزایش فشار حرکت پمپیران می گردد.

انواع پمپ پمپیران :

پمپ پمپیران طبقاتی

پمپ پمپیران شناور

پمپ پمپیران wkl

پمپ پمپیران خطی

پمپ پمپیران بوستر

پمپ پمپیران لجن کش

پمپ پمپیران کف کش

پمپ پمپیران زمینی

 

مدل های پمپ پمپیران:

پمپ پمپیران ۴۰-۲۰۰

پمپ پمپیران ۵۰-۲۵۰

پمپ پمپیران ۴۰-۲۵۰

پمپ پمپیران ۵۰-۲۰۰

پمپ پمپیران ۳۲-۲۰۰

پمپ پمپیران ۱۰۰-۲۰۰

جهت اطلاع از آخرین قیمت ها و مشاوره در انتخاب پمپ پمپیران با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.